OALC: Het standpunt van de KBSN

Als bestuur hebben we gemerkt dat er onduidelijkheid is over de status van de OALC binnen de bond. Graag willen we via deze weg het standpunt van de KSBN toelichten.

Uitkomst ALV Januari 2019

Zoals velen van jullie weten hebben we tijdens de Algemene Leden Vergadering van 6 januari 2019 gesproken en gestemd over het geleidelijk afschaffen van de OALC als officieel onderdeel binnen de KSBN. Het grootste gevolg hiervan is dat tijdens het NK vanaf 2020 geen medailles meer worden uitgereikt op dit onderdeel (ook niet in combinatie met de TALC). De reden om dit onderdeel te laten vervallen is 3-ledig:

  1. Aansluiting bij de internationale ontwikkelingen: Tijdens de ledenvergadering van de WKSF in Porto in november van vorig jaar is besloten om OALC langzaam uit te laten faseren. Hier willen we ons als Nederlandse bond graag bij aansluiten.
  2. Om wedstrijden spannend en overzichtelijk te houden willen we ons daarom beperken in het aantal onderdelen. Ook willen we de onderdelen voor mannen en vrouwen gelijk trekken, (vandaar ook de toevoeging van snatch-only voor mannen).
  3. Uit onderzoek van o.a. Abigail Johnston blijkt dat het benodigde niveau voor prestaties van de biathlon, longcycle en snatch met hetzelfde gewicht ongeveer op één lijn liggen. OALC valt hier echter buiten en sluit daarom niet aan bij de gebruikte gewichten voor competitie klasses én ranking tabellen.

Tijdspad voor Afschaffing OALC

Om onze leden goed voor te bereiden op de afschaffing van deze discipline hebben we tijdens de ledenvergadering van januari jongstleden het volgende tijdspad afgesproken:

  • In 2019 kan nog met OALC worden deelgenomen aan het NK, deze valt dan onder de algemene categorie LC (en wordt dus met de Koehorst-formule gescoord samen met TALC). Omdat de OALC langzaam verdwijnt blijven de oude ranking-tabellen van toepassing. Deze zullen vanaf heden niet meer worden veranderd of ge-update en zijn ook niet meer beschikbaar op onze website.
  • Vanaf 2020 kan er niet meer worden deelgenomen aan het NK met de OALC. Dit betekent niet dat de discipline helemaal niet meer beoefend kan worden tijdens wedstrijden; de organisator van een wedstrijd mag zelf bepalen welke disciplines er worden aangeboden. Er worden vanaf 2020 echter geen ranks meer toegekend door de KSBN voor de OALC. Dit houdt tevens in dat er niet meer kan worden deelgenomen aan internationale wedstrijden onder de noemer van de KSBN.

OALC op Internationale Wedstrijden

Naar aanleiding van de ledenvergadering van de WKSF van november 2018 hoopten we dat ook de wereldbond waarbij we zijn aangesloten tot een duidelijk tijdspad zou komen voor de afschaffing van de OALC. Helaas is na de ledenvergadering van mei 2019 gebleken dat dit tijdspad nog niet duidelijk is. Als Nederlandse bond blijven we echter bij de besluiten die eerder, in samenspraak met onze leden, zijn gemaakt. Wij denken op deze manier de beste begeleiding te bieden voor huidige en vooral nieuwe leden. Het kan dus voorkomen dat de OALC op internationale wedstrijden langer wordt aangeboden dan we dat in Nederland doen.

We kunnen en willen atleten die aangesloten zijn bij de bond niet verbieden om deel te nemen aan de OALC op internationale wedstrijden, maar zoals eerder besproken kan dit dan niet langer vanaf 2020 niet meer onder de noemer van de KSBN. De atleet zal dan dus geen deel uitmaken van TeamNL of Nederland vertegenwoordigen, maar individueel uitkomen op dat onderdeel. Omwille de samenhorigheid en de eenduidigheid die we naar andere landen en de WKSF willen uitstralen heeft het echter onze voorkeur om als één team naar internationale wedstrijden te gaan.


Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,


het bestuur

Pascal Zemering, Naomi Kooiker, Jan-Hein van de Wiel en Mirjam Koehorst

Leave a Reply